Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

SBO 'de Oosteres' te Almelo is een school voor Speciaal BasisOnderwijs.

Wij zijn een school voor kinderen die het om een of andere reden op het gewone basisonderwijs niet redden.
Er is sprake van leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen. Sommige leerlingen hebben alleen leerproblemen, anderen alleen sociaal-emotionele problemen (b.v. ADHD, ASS, angstproblemen), maar kunnen goed leren, en weer anderen hebben problemen op beide terreinen.Voor al deze leerlingen biedt het gewone basisonderwijs niet genoeg, en is het 'echte' speciaal onderwijs (nog) niet nodig, of niet meer nodig.
Op SBO De Oosteres wordt er passend onderwijs aan deze leerlingen geboden. Ouders vertellen vaak dat hun kinderen zich weer geaccepteerd voelen, tot rust komen en baat hebben bij de structuur binnen de school.

De Oosteres is geen speciaal onderwijs, maar speciaal basisonderwijs.

De Oosteres is de enige school voor speciaal basisonderwijs in Nederland, die haar oorsprong heeft in de Reformpedagogiek. Dat betekent dat we proberen de leerlingen niet alleen te laten leren vanuit boekjes, maar ook in de dagelijkse praktijk. Door ermee om te gaan. Les in koken is ook les in lezen, rekenen. samenwerken en gezond gedrag. Daarom heeft de school ook een boerderij- en tuinencomplex. Voor aanschouwelijk biologieonderwijs. En de hele school wordt ingezet bij de methodes 'Tim en Flapoor' voor de kleintjes, en 'Rots & Water' voor de overige leeringen. In beide methodes leren de leerlingen al doende hoe ze met elkaar moeten omgaan, grenzen te stellen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

De Oosteres te Almelo is een gecertificeerde techniekschool. Daarnaast is de Oosteres op dit moment de enige gecertificeerde sbo-school in Nederland voor de methode 'Rots & Water'. En de Oosteres is de enige gecertificeerde sbo - Academische Opleidingsschool in Oost- en Noord-Nederland. Daardoor hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van veel stagiaires vanuit het MBO, HBO en het WO.

SBO 'de Oosteres' te Almelo is een school voor Speciaal BasisOnderwijs

De Oosteres is een openbare school en is onderdeel van de stichting OPOA (Openbaar Primair Onderwijs Almelo).
Momenteel bestaat de school uit 6 stamgroepen met in totaal 80 leerlingen. Tijdens de lessen zijn er meerdere instructie- en verwerkingsgroepen, waardoor de leerlingen meer individuele aandacht krijgen.

Het team bestaat uit ongeveer 16 medewerkers.
Dit is varierend van groepsleerkrachten en vakleerkrachten tot een logopediste, orthopedagoog en
maatschappelijk werkende.
Alle groepsleerkrachten beschikken over een Mastertitel op het het gebied van het omgaan met leerlingen met leer- en gedragsproblemen.
Zij zijn gespecialiseerd in leerlingen met speciale onderwijsbehoeften van zowel de jonge kinderen als de
bovenbouw.

Daarnaast is er een samenwerking met de muziekschool (muziekles in de onderbouw), een maatschap voor fysiotherapie (fysiotherapie in de school) en vrijwilligers, die meehelpen bij de praktijkvakken.

Na De Oosteres gaan onze leerlingen naar alle waarschijnlijkheid naar een vorm van beroepsonderwijs. Namelijk PRO (praktijkonderwijs) of naar het VMBO (LWOO: LeerWeg Ondersteunend Onderwijs).

Onze school is gevestigd op ongeveer een hectare grond en herbergt, naast leslokalen, een eigen gymzaal, een uitgebreid boerderij- en tuinencomplex, speel- en sportterrein, goed voorziene en veilige praktijkruimtes en een computernetwerk voor de kinderen.
Deze onderdelen worden allen in het onderwijsprogramma ingezet.

Op de Oosteres wordt nog steeds aan schoolzwemmen gedaan, voor de jonge leerlingen, die nog geen diploma A hebben. In sommige gevallen mogen oudere leerlingen zonder diploma A daar ook gebruik van maken.