Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Aanmelding bij SBO de Oosteres te Almelo

Een aanmelding van uw kind bij ons op school bestaat uit vier stappen. Als eerste zal er een kennismaking met U als ouders plaatsvinden. Daarna volgt de aanvraag van een beschikking. Vervolgens de inschrijving en tenslotte de kennismaking van uw kind met de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht(en). Hieronder volgt een uitleg van de procedure.

De kennismaking
Als je als ouder en verzorger hoort dat je kind in aanmerking komt voor plaatsing op een speciale basisschool, wilt U graag eerst deze school zien. U kunt daartoe een afspraak maken met de directie van 'De Oosteres', drs.L.Huisman of dhr.E.Kok (0546-813085 of directie@oosteresopoa.nl).

Een kennismaking is geen inschrijving. Het is geheel vrijblijvend, puur om te zien wat 'De Oosteres' voor een school is. U krijgt een rondleiding en uitleg over 'De Oosteres'. Soms komen ouders vaker dan één keer, omdat ze veel vragen hebben. Dat is nooit een probleem. De keuze van een school voor Uw kind verdient de nodige zorg en aandacht.

We vragen altijd de eerste keer zonder Uw kind te komen. Kinderen zijn vaak gek op dieren, en als ze de konijnen, kippen, geiten en schapen hebben gezien, denken ze soms dat de hele dag bestaat uit het spelen met de dieren. Vaak zijn ze dan al 'verkocht'. De Oosteres is echter in de eerste plaats een basisschool. Weliswaar een speciale basisschool, maar toch een basisschool. En het gaat om het onderwijs aan en de toekomst van Uw kind. U heeft in Almelo de keuze tussen drie sbo-scholen. Dus laat U eerst goed informeren en maak als ouders Uw eigen keuze.
 

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring  (TLV):

In Nederland mag geen enkele sbo-school een kind als leerling inschrijven, als het samenwerkingsverband nog geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft afgegeven. Dus U moet eerst een TLV aanvragen bij dat samenwerkingsverband.

De Oosteres zit als school in afdeling 6 van samenwerkingsverband 2301 (Regio Almelo). De contactpersoon van onze afdeling is Janien Lansink. U kunt haar bereiken via 0546-544700 (secretaresse OPOA).

In onze afdeling zitten twee sbo-scholen:
- de Rank
- de Oosteres
Beide sbo-scholen werken nauw met elkaar samen.

In onze afdeling zitten alle OPOA-scholen en alle PCO-scholen in Almelo. Daanaast ook de Vrije School te Almelo en de Immanuelschool in Wierden. Als Uw kind op een andere basisschool zit, kan de school U vertellen bij welke afdeling zij behoren. Die afdeling heeft een eigen coordinator. In de schoolgids van Uw school kunt U de adressen, telefoonnummers of emailadressen van deze personen vinden.

Ouders en verzorgers van kinderen, die worden aangemeld vanuit een school voor speciaal onderwijs, een MKD (Medisch Kinder Dagverblijf) of vanuit een (speciale) basisschool van buiten de regio Almelo, hebben een
vrije keuze. Je kiest dan als ouders de coordinator van de afdeling, waartoe de sbo-school van Uw keuze behoort.

De coordinator van de afdeling zorgt voor een 'trajectbegeleider'.  Deze trajectbegeleider is vervolgens verantwoordelijk voor het hele traject naar een TLV toe. De trajectbegeleider moet er ook voor zorgen dat U als ouders bij het hele proces betrokken blijft..

Normaliter zorgt de school van Uw kind voor de aanvraag van een trajectbegeleider bij de coordinator van de afdeling, waartoe de school van Uw kind hoort. Maar U kunt ook zelf contact opnemen met die coordinator.

Het hangt van de verwijzingsprocedures binnen de afdeling af, hoe lang het traject gaat duren. De coordinator en de trajectbegeleider kunnen U daarover informeren.
 

De inschrijving
Pas als U een TLV heeft, zal de directeur Uw kind mogen inschrijven als leerling van 'De Oosteres'.

Als U de TLV heeft gekregen, maakt U een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek worden alle inschrijfformulieren ingevuld. Vervolgens wordt een moment afgesproken dat Uw kind een morgen kennis kan maken met de stamgroep, waarin Uw kind wordt geplaatst. Als Uw kind in aanmerking komt voor schoolvervoer, wordt ook dit geregeld.

Als U nog niet eerder op 'De Oosteres' bent geweest, krijgt U een rondleiding.

Kinderen worden over het algemeen na een vakantie geplaatst. Meestal is dit na de zomervakantie, de herfstvakantie of de Kerstvakantie. Bij aanmeldingen na de voorjaarsvakantie wordt meestal geplaatst per 1 augustus, tenzij er sprake is van een zeer negatieve ontwikkeling als het kind op de huidige school moet blijven.

Kinderen, waarvan vóór 1 augustus bekend is, dat zij in de directe periode na de zomervakantie zullen worden geplaatst, krijgen altijd een plaats in een stamgroep. Voor hen is er geen wachtlijst of wachtperiode.


De kennismaking:

Er wordt een moment afgesproken dat Uw kind kennis kan maken met de stamgroep waarin het terechtkomt, en met de nieuwe leerkracht(en). Meestal vindt die kennismaking plaats op de laatste woensdag vóór de vakantie. Uw kind wordt dan na die vakantie geplaatst.


Plaatsing in de groep:

Een nieuwe leerling wordt in een stamgroep geplaatst met leeftijdsgenootjes. De stamgroep bestaat uit één of twee leeftijdsgroepen.

De stamgroepen hebben als naam een letter (A toten met F).

In een leeftijdsgroep zitten de leerlingen, die in hetzelfde schooljaar zijn geboren. Een schooljaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Een leerling die op 25 augustus 2007 is geboren, is in het schooljaar 2006/2007 geboren. In het schooljaar 2014/2015 zit hij dan in leeftijdsgroep 7.

Hij wordt in schooljaar 2014/2015 12 jaar. Als hij nog een jaar op school blijft, wordt hij in dat volgende schooljaar 13 en zit in leeftijdsgroep 8. Het lijkt alsof de leerling een leeftijdsgroep te laag zit, of is 'blijven zitten'. Voor veel leerlingen is het echter een opluchting te weten dat je in dit systeem op 'de Oosteres' nooit kan blijven zitten (doubleren).

Sommige stamgroepen zijn een combinatie van twee leeftijdsgroepen.

Binnen de clusters organiseren de leerkrachten samen het onderwijs en zorgen ervoor dat Uw kind op zijn niveau les krijgt en wordt uitgedaagd.