Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Medezeggenschaps Raad SBO De Oosteres te Almelo

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie teamleden (personeelsgedeelte). De MR heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van allerlei beleidsmatige zaken. In de wet op de MR staat precies bij welke zaken de MR adviesrecht heeft, en bij welke zaken instemmingsrecht. Soms heeft de oudergeleding instemmingsrecht, en de personeelsgeleding adviesrecht. Bij andere zaken kan het andersom zijn.   

Daarnaast heeft de MR informatierecht. De directeur van de school is de vertegenwoordiger van het bestuur. Hij zit nooit in de MR. Hij wordt door de MR uitgenodigd. De MR kan ook zonder hem vergaderen.

Belangrijke zaken waarbij de MR instemmingsrecht heeft: Goedkeuring van het formatieplan, de schoolgids, het jaarverslag en het schoolplan, en belangrijke beleidswijzingen. 

Door actief te zijn in de medezeggenschapsraad kunnen ouders (en personeel) invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De zittingsduur is 3 jaar. Met een zekere regelmaat zijn leden aftredend en al dan niet herkiesbaar. Wanneer er meer kandidaten dan plaatsen zijn, volgen verkiezingen. Als u als ouder een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de school kunt u dat doen door u beschikbaar te stellen als kandidaat voor de MR.

Wie zitten er dit jaar in de mr?

Personeels-geleding:
Manon Kroeskop (voorzitter), Wouter Arends, Gulsum Karakoc.

Ouder-geleding:
Mevrouw de Jong, mevrouw Metin en mevrouw Schoenmaker.

Genia Fisscher en Regina ten Asbroek vertegenwoordigen de MR van de Oosteres in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad van de openbare scholen in Almelo)