Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Ouderraad van SBO De Oosteres te Almelo

Wie zijn wij?
De ouderraad (OR) bestaat uit 7 ouders. Eigenlijk vormt de OR het bestuur van de oudervereniging. De OR komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. Daarbij is de adjunct-directeur van de Oosteres aanwezig. 

De OR beheert het oudergeld. Elk jaar betalen ouders de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze gelden kan de OR, samen met veel vrijwilligers, een bijdrage leveren aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest en allerlei activiteiten, waarvoor de school geen budget van de overheid krijgt. 

De leden van de OR zijn:

Corien Hamer - Voorzitter
Adwin van der AA - Penningmeester
Wilma Corbet
Linda Zijlstra
vacature
vacature
vacature
 

Wat doet de OR?
De taken zijn verdeeld over diverse commissies. Samen organiseren zij de volgende activiteiten:
- Sinterklaas
- Kerstdiner
- Paactiviteiten
- Begeleiding diverse schoolactiviteiten(schoolvoetbal, sportdag)
- Decoreren van de school in diverse thema’s
- BBQ schoolkamp groep 7/8
- Organiseren algemene ouderavond
- Organiseren vrijwilligersavond

De OR incasseert het schoolgeld en zorgt dat het op een verantwoorde manier weer wordt uitgegeven.
De OR is onderverdeeld in commissies die samen met ouders en leerkrachten de organisatie van diverse activiteiten op zich nemen (schoolreis, kerst,sinterklaas, sportdag, Pasen enz.).
 De OR kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de MR of het schoolbestuur over zaken die ouders in het bijzonder aangaan.
Verder verrichten leden van de OR diverse hand- en spandiensten voor de school.

De doelstelling van de OR is het bevorderen van het contact tussen de ouders en de school en het ondersteunen van diverse bijzondere activiteiten.

Hoe zijn wij bereikbaar?
Telefoonnummers van alle OR leden zijn op te vragen bij de directie. Aanspreken tijdens een breng of haal moment is natuurlijk altijd mogelijk. Mocht u ideeën hebben waarvan u denkt dat de OR kan helpen, laat het ons dan weten.De activiteiten staan vermeld in de blauwe papegaai, indien wij uw hulp nodig hebben zullen we dat zeker melden. Twijfel niet en neem contact op met een van de OR leden!