Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

OPOA

Het Openbaar Primair Onderwijs in Almelo is een stichting die bestaat uit een twaalftal basisscholen (regulier en speciaal) met zo'n 3000 leerlingen:

- De Kubus
- De Windhoek
- De Tandem
- De Stapvoorde
- De Beemd (Hagedoorn- en Kunstmagneetschool)
- De Bonkelaar

- De Weier
- De Twijn
- Het Palet
- De Oosteres

Het aantal personeelsleden bedraagt circa 350. In het afgelopen jaar is er veel tijd en aandacht besteed aan de organisatiestructuur en -opbouw. De organisatie wordt geleid door de voorzitter van het College van Bestuur. Op schoolniveau door de schooldirecteur. De schooldirecteur besteedt met name aandacht aan het onderwijskundig beleid en daaruit voortvloeiend het personeelsmanagement. De voorzitter van het College van Bestuur is de werkgever voor al deze personeelsleden en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de stichting OPOA. 

De directeur van de school richt zich met het team vooral op de kwaliteit van het onderwijs en de handhaving van de wettelijke en rechtspositionele regels binnen de school. De directeuren maken deel uit van het directeurenberaad (DB) onder voorzitterschap van de voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, die erop toeziet dat al het beleid past binnen de doelstellingen van de stichting OPOA. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de voorzitter van het College van Bestuur.

De voorzitter van het College van Bestuur is Arie Kraak. Hij is bereikbaar via 0546-544700, via zijn secretaresses: Monique Keijser en Siran Neesan. 

Voor meer informatie : www.opoa.nl