Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Het samenwerkingsverband

Nederland is verdeeld in regio's en in elke regio bepaalt een samenwerkingsverband de toewijzing van extra gelden, voor leerlingen die extra zorg behoeven. 
De regio Almelo is zo'n regio. Die regio beslaat de scholen in de gemeentes:

- Almelo
- Wierden
- Tubbergen
- Rijssen/Holten (Rijssense deel)
- Twenterand
- Hellendoorn/Nijverdal

Het samenwerkingsverband heet SWV-2301. Er staan zo'n 24.000 leerlingen op de basisscholen in dit SWV-2301 ingeschreven. 

Dit SWV-2301 bestaat uit zeven afdelingen. In afdeling 06 zitten:

- de scholen van de stichting OPOA (openbare scholen in Almelo) 
- de scholen van de stichting PCONT (protestantschristelijke scholen in Almelo en de Immanuelschool in Wierden)
- de Vrije School in Almelo

'De Oosteres' en 'de Rank' zijn de twee scholen voor speciaal basisonderwijs in afdeling 06 van SWV-2301. Dat betekent dat de basisscholen hun leerlingen, die voor plaatsing op een speciale basisschool in aanmerking komen, in de eerste plaats op 'de Oosteres' of 'de Rank' zullen plaatsen.

'De Oosteres' is een openbare school voor speciaal basisonderwijs, 'de Rank' is een Protestants-Christelijke school voor speciaal basisonderwijs. In het schooljaar 2014-2015 zullen beide scholen op allerlei gebied heel nauw gaan samenwerken. Per 1-8-2015 zal duidelijk zijn welke uiteindelijke vorm deze zeer nauwe samenwerking krijgt. 

De coördinator van afdeling 06 is Janien Lansink (Sluiskade ZZ 187, 7607XT Almelo, 0546-544700, janien.lansink@swv-twentenoord.nl). Als Uw kind in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, is zij vanuit de afdeling de spil in dat proces. 

In afdeling 06 staan op de betrokken scholen in totaal een kleine 5000 leerlingen ingeschreven.