Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Stage informatie

De Oosteres biedt stageplaatsen voor studenten uit:

- Middelbaar Beroeps Onderwijs
- Hoger Beroeps Onderwijs (inclusief de master-opleidingen)
- Wetenschappelijk Onderwijs

Bij het MBO gaat het meestal om de opleidingen voor onderwijsassistenten, activiteitenbegeleiding en gymnastiek. 

Bij het HBO gaat het meestal om de P.A.B.O. , de hogere opleidingen Pedagogiek, de opleidingen voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening en de opleidingen voor logopedie. 

Bij de post-HBO-opledingen gaat het om de master SEN (Special Eductional Needs)

Bij het WO gaat het meestal om de opleidingen voor orthopedagogiek. 

Aangezien de Oosteres een school voor speciaal basisonderwijs is, plaatsen wij voornamelijk studenen die al stage-ervaring hebben. Vaak betekent dit dat wij studenten plaatsen uit de laatste twee jaren van het MBO, HBO en WO.

Binnen de Oosteres is ook de nodige kennis en ervaring aanwezig op het gebied van onderzoekstechnieken. Elk schooljaar worden een aantal onderzoeksonderwerpen vastgesteld voor HBO en post-HBO-studenten. Deze onderwerpen liggen zowel op het gebied van de leervakken, de praktijkvorming als het pedagogisch terrein. Ook het omgaan met datagestuurd onderwijs, opbrengstgericht werken, het werken met het arrangementenmodel en het ontwikkelen van leerlingportfolio's biedt mogelijkheden.

Van stagiaires wordt verwacht dat zij, naast de opdrachten vanuit de opleiding,  actief deelnemen aan uitvoering van de onderwijsactiviteiten.

Alle stageplekken worden gecoordineerd door Genia Fisscher (g.fisscher@oosteresopoa.nl). Zij is verantwoor-delijk voor de toewijzing, verdeling en begeleiding van de stageplekken. Aanvragen dienen dan ook via haar plaats te vinden.

Als je belangstelling voor een stage op 'de Oosteres' hebt, kan je contact opnemen met de stagecoordinatrice, Genia Fisscher.

Genia Fisscher werkt in principe op dinsdag, donderdag en vrijdag. Ze is te bereiken via:

email: g.fisscher@oosteresopoa.nl
telefoon: 0546-813085