Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

.In afdeling 6 (A6) van samenwerkingsverband 2301 (SWV-2301) zijn de Oosteres en de Rank de twee scholen voor speciaal basisonderwijs. In het schooljaar 2014/2015 wordt een start gemaakt met een gezamenlijk aanbod naar de scholen in A6.

Dit aanbod sluit aan bij de vijf functies, die binnen Weer Samen Naar School (WSNS) aan de sbo-scholen werden toebedeeld:

- onderwijsfunctie
- begeleidings- en ondersteuningsfunctie
- onderzoeksfunctie
- schakelfunctie
- innovatiefunctie

Dit wil niet zeggen dat de beide sbo-scholen een opleidingsinstituut- of begeleidingsinstituut pretenderen te zijn. Maar net zoals binnen andere basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs is er kennis en kunde aanwezig, waarvan gebruik gemaakt kan worden.

In overleg met de coordinatrice van A6 is een door beide scholen een aanbod samengesteld.