Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Fusie SBO Almelo

Almelo heeft drie SBO-scholen:
- De Rank (Bijzonder onderwijs: Protestants-Christelijk)
- De Toermalijn (Bijzonder Onderwijs: Rooms-Katholiek)
- De Oosteres (Openbaar Onderwijs: Niet gericht op één levensbeschouwing)

De drie besturen van deze SBO-scholen (Quo Vadis, PCONT en OPOA) hebben het voornemen om deze drie SBO-scholen per 1-8-2017 te fuseren tot één SBO-school. Deze nieuwe SBO-school wordt dan een samenwerkingsschool, waarin de verschillende levensbeschouwingen hun plaats kunnen krijgen.

In de tweede helft van het schooljaar 2016/2017 wordt door de besturen definitief vastgesteld waar de school zal worden gehuisvest.

De besturen, die bij dit fusieproces betrokken zijn, zijn:
- Quo Vadis (Rooms-Katholiek Onderwjs Almelo)
- SKOT (Rooms-Katholiek Onderwijs Wierden, Twenterand, Rijssen/Holten en Hellendoorn/Nijverdal)
- TOF (Rooms-Katholiek Onderwijs regio Tubbergen)
- PCONT (Protestants-Christelijk Onderwijs Almelo, inclusief de Immanuelschool te Wierden)
- OPOA (Openbaar Primair Onderwijs Almelo)
- Athena (Vrije School Almelo)

Deze SBO-school zal nauw gaan samenwerken met 'de Rietpluím' te Almelo (speciale onderwijsvoorziening voor jonge kinderen) en de andere vormen van Speciaal Onderwijs in (de regio) Almelo.

Op 14/9 zijn de werkgroepen gestart, die de fusie vorm moeten gaan geven. Deze vier werkgroepen (rond identiteit, zorgstructuur, didactisch handelen, pedagogisch handelen) bestaan elk uit teamleden van alle drie scholen.  

Alle onwikkelingen binnen dit fusieproces zullen via een nieuwsbrief worden gepubliceerd.