Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Uitslag Inspectiebeoordeling 13-6-2016

Op 13-6-2016 heeft de onderwijsinspectie een Periodiek KwaliteitsOnderzoek (PKO) uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door een inspecteur Primair Onderwijs en een inspecteur Speciaal Onderwijs.

In zo'n onderzoek worden een aantal zaken onderzocht:
- De leeropbrengsten van de afgelopen drie jaar,
- Het pedagogisch klimaat (waaronder veiligheidsbeleid),
- De manier van lesgeven in de groepen,
- De manier waarop met leerlingen en ouders wordt omgegaan,
- Het hele 'zorgbeleid' en planmatig handelen rond leerlingen en groepen,
- De interne samenwerking binnen de school,
- De ontwikkeling van de school en de professionaliering van alle teamleden

De inspecteurs bezoeken de groepen, bekijken lessen, spitten alle handelingsplannen en groepsmappen door, hebben gesprekken met leerlingen, ouders, teamleden en directie.

Zo'n onderzoek duurt een hele dag.

Op elk onderdeel wordt door de inspectie een beoordeling gegeven. De mogelijkheden zijn:
- onvoldoende (1)
- zwak (2)
- voldoende (3)
- goed (4)

Een school kan minimaal 10, en maximaal 38 punten halen. Als de school beneden een bepaalde norm scoort, krijgt een school de boordeling 'zwak' of  'zeer zwak'.

Het resultaat op 13-6-2016 was, dat 'de Oosteres' 37 van de 38 punten behaalde. Een buitengewoon goed resultaat. De inspectie was uitermate tevreden. Op het gebied van de praktijkvorming vond de inspectie de school 'uniek in Nederland'.

Het is voor ouders prettig om te weten, dat geen van de drie SBO-scholen in Almelo een 'zwak' of 'zeer zwak' scoort. Daardoor biedt de komende fusie veel vertrouwen voor de nieuwe fusieschool.