Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Wat doen wij?

SBO De Oosteres is een school voor speciaal basisonderwijs. De mededeling dat een kind op de gewone school niet mee kan heeft vaak een emotionele lading. Het kind zelf beseft niet mee te kunnen en dat heeft invloed op zijn welbevinden. De ouders vinden het vervelend dat hun kind in een uitzonderingspositie komt. Onze school blijkt “later”een opluchting te zijn. De school begrijpt wat er speelt, welke emoties kinderen en ouders ervaren en welke leeromgeving er nodig is. Door goed te kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind zijn we in staat om een leerprogramma op maat aan te bieden. Door uw kind in een bepaalde groep te plaatsen zal het onderwijsaanbod aansluiten op de leerbehoefte van uw kind. De school zorgt voor een passend aanbod. Bij dat aanbod wordt rekening gehouden met de intellectuele mogelijkheden en het gedrag van het kind. We durven te voorspellen welk perspectief ( welke school voor voortgezet onderwijs) haalbaar is. We praten daar over met de ouders en het kind, stellen die verwachting bij als dat nodig is, leggen de lat hoog en gaan samen met u en het kind op pad.
 

Wat gaat mijn kind leren?

In de schoolgids staat een uitgebreid verhaal over de manier waarop we het onderwijs ingericht hebben. Net als de gewone basisschool werken we op de Oosteres met groepen. En natuurlijk heeft iedere groep zijn eigen groepsleerkrachten. Het niveau van uw kind, het gedrag , de leervaardigheid en de leeftijd van uw kind bepaalt in welke groep uw kind geplaatst wordt. We hebben onderbouwgroepen (Cluster 1) en bovenbouwgroepen (Cluster 2) In deze groepen wordt de gewone basisschoolleerstof aangeboden. Het verschil ligt in de manier waarop en het tempo waarin. Er zijn kinderen die in het “gewone tempo” de basisschoolleerstof doorlopen. Er zijn ook kinderen die een langzamer tempo hebben en dus niet toekomen aan alle leerstof. Uiteindelijk bepaalt het eindniveau naar welke school voor voortgezet onderwijs uw kind uitstroomt. Over het algemeen is dat het VMBO of het Praktijkonderwijs.