Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Orthopedagoog

Mijn naam is Wouter Arends en ik werk op de Oosteres als orthopedagoog. Ik ben er elke maandag en dinsdag. Ik houd me dan bezig met taken op het gebied van leerling-zorg. Ik doe onderzoek, ik help met het maken van handelingsplannen, ik geef sova-training in de onderbouw, ik ben vaak bij overleg over leerlingen, als er zorgen zijn.
Als ik het over onderzoek heb, gaat het over de schoolverlaters. Die krijgen allemaal een nieuw intelligentie-onderzoek. Het gaat ook om de leerlingen, die lang achterblijven met technisch lezen en spelling: Bij hen bekijk ik, of er misschien sprake is van dyslexie. Verder gaat om de leerlingen, bij wie vragen opkomen rond hun werkhouding of hun gedrag.
Als ik het over handelingsplannen heb, dan gaat het om de leerlingen, die een eigen plan van aanpak krijgen, wat niet meteen voor de hele klas geldt. Dat zijn meestal leerlingen met een rugzakje vanuit het speciaal onderwijs, maar soms ook leerlingen zonder een rugzakje.
Als ik het over sova-training heb, gaat het om Tim & Flapoor en Rots & Water. Ik geef die lessen samen met de leerkrachten aan de groepen in de onderbouw. Tim & Flapoor zijn twee kinderen, die na schooltijd vaak bij elkaar spelen. Dat gaat vaak goed, maar ook wel eens mis. We leren, hoe we goed met elkaar kunnen omgaan. Hoe kan je nu het beste vragen, of je met anderen mag meespelen? Hoe zeg je goed sorry? Dat zijn maar voorbeelden. Bij Rots & Water bereiden we de kinderen voor op de lessen in de middenbouw en de bovenbouw. Ze leren sterk staan, grenzen aangeven en voor een ander opkomen bij pesten.
Als ik het over zorg-leerlingen heb, dan gaat het om overleg met de collega’s binnen school, ouders en soms ook mensen van andere scholen of instanties.
Dit schooljaar heb ik een stagiaire orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen, Shirley Oude Remmerink. Zij is er op maandag, dinsdag en donderdag.
Voor contact wouterarends@oosteres.nl