Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Praktische vorming

Op De Oosteres wordt er veel aandacht besteed aan de praktisch vorming. Deze lessen worden gegeven in circuitvorm. De leerlingen, ingedeeld in kleine groepjes, komen dan in aanraking met diverse vormen van praktisch werken. Deze verschillende vormen zijn:
- handvaardigheid
- koken
- boerderij en tuinen
- textiel

Praktische vorming is op De Oosteres een niet te onderschatten factor ten aanzien van de "feel-good" factor voor de leerlingen van deze school.

Het plezier in onderwijs is van wezenlijk belang voor de gemotiveerdheid van de leerlingen en voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.

Hierbij kan gedacht worden aan het bieden van alternatieven voor het weer opdoen van zelfvertrouwen en het daarmee stimuleren van betrokkenheid bij het onderwijs.

Handvaardigheid
Bij de handvaardigheid lessen komen er veel materialen en technieken aan de orde o.a:
- metaal
- gips
- hout
- klei

Tijdens deze handvaardigheid lessen wordt de nadruk gelegd op het aanleren van de diverse technieken. Naast het plezier tijdens deze lessen, is het leren omgaan met materialen en gereedschap net zo belangrijk. Het streven is om de leerlingen die deze lessen volgen een zo optimaal mogelijke voorbereiding te bieden voor het vervolgonderwijs. Veel leerlingen hebben bij hun keuze voor het vervolgonderwijs dan ook steun aan de op De Oosteres geboden lessen en technieken.

Heel tevreden zijn wij als een kind zelfstandig een werkstuk volgens voorbeeld of via een werktekening kan maken. Deze positieve succeservaringen hebben invloed op het persoonlijk welbevinden van de leerling.

Wat betreft het techniek gedeelte van de handvaardigheid lessen heeft De Oosteres deelgenomen aan het project 'Voorbereiding Techniek Basisonderwijs'. De speciale aandacht voor techniek is toen ingepast in de lessen praktische vorming. Ook worden er geregeld excursies gemaakt of worden er speciale lessen op school of elders verzorgd met als thema techniek. Dit alles met de bedoeling onze leerlingen kennis te laten maken met de diverse mogelijkheden op het technische vlak. Waardoor een mogelijke keuze van het toekomstige beroep, misschien, wat concreter wordt.
- Huishoudtechniek
- Koken
- Boerderij en tuinen
- Textiel

Binnen het circuit van de praktische vorming valt ook het werken met textiel. Gedurende een aantal weken zijn de leerlingen bezig met het maken van een werkstuk waarbij verschillende technieken op het gebied van textiel, worden aangeleerd en toegepast. Deze verschillende technieken zijn (oplopend in moeilijkheidsgraad):
- vlechten, weven, knopen
- breien
- vingerhaken
- stof versieren (stempel- of druktechniek, applicatie of borduren)
- werken op de naaimachine
- ruimtelijk werken met textiel (het maken van poppen of dierfiguren.

Eerst wordt gestructureerd de techniek aangeboden. Als de leerlingen de techniek onder de knie hebben, dan volgt de opdracht waarbij de creativiteit centraal staat. Vaak zijn deze opdrachten seizoensgebonden. Denk daarbij aan herfst, sint, kerst, winter, valentijn, lente, pasen, moederdag, vaderdag, zomer etc.

De leerlingen zijn bij het maken van hun werkstuk verantwoordelijk voor:
- een goede werkhouding
- een goede afwerking va het werkstuk
- hun eigen materiaal en naaimachine
- voor het netjes opruimen