Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Het schoolvervoer wordt geregeld door de gemeente, waar Uw kind staat ingeschreven.

Het schoolvervoer is een zaak tussen de ouders van het kind en de woongemeente. Ouders moeten het schoolvervoer aanvragen bij de ambtenaar op het gemeentehuis, die het schoolvervoer namens de gemeente organiseert. Meestal zit deze ambtenaar op de afdeling onderwijs.

Elke gemeente heeft haar eigen regels of het kind wel of niet met het schoolvervoer mee mag. Meestal geldt er een minimumafstand van huis na school, waarbinnen het kind zelf naar school gaat of ouders zelf moeten brengen en halen. Net zoals bij de basisschool in de buurt.

Elke gemeente zal in eerste instantie bekijken of het kind zelfstandig of onder begeleiding van een volwassene naar school kan. Als U denkt dat Uw kind niet zelfstandig naar school kan, moet U dat 'bewijzen'. Dat kan via een verklaring van een (school)arts of een psycholoog of orthopedagoog. Eventueel kan de school daarbij helpen.

Of van U verwacht mag worden dat U Uw kind zelf naar school brengt en van school ophaalt, als Uw kind niet zelfstandig kan reizen, is een zaak tussen U als ouders en de gemeente waar Uw kind ingeschreven staat. In die discussie speelt de school geen enkele rol. Elke gemeente maakt hierin haar eigen afweging.

In sommige gemeentes wordt van de ouders een eigen bijdrage gevraagd, als het kind met het schoolvervoer mee gaat.

Als een kind in een gezinsvervangende setting zit (b.v. Ambiq, Jarabee, vd Bent, Aveleijn), dan regelen deze instellingen vaak zelf het vervoer.

De rol van 'de Oosteres' is bij een aanvraag dus heel miniem. Schoolvervoer, en dus ook de aanvraag, is een zaak van ouders en woongemeente.