Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Algemeen:

In sommige situaties is de Oosteres niet de goede onderwijsplek voor leerlingen. Dat geldt vooral voor leerlingen die:
- grote moeite hebben met het zich eigen maken van de leerstof, en daarin weinig ontwikkeling laten zien;
- qua sociaal-emotionele ontwikkeling het contact met leeftijdsgenootjes kwijtraken;
- een heel strak handhaven van grenzen nodig hebben, omdat ze grote moeite hebben met impulsbeheersing of gedragscorrecties;
- de voortgang van de lessen of het veiligheidsgevoel van andere leerlingen ernstig bemoeilijken.

Binnen de Oosteres is er veel deskundigheid op gedragsgebied en kunnen alternatieven in het programma worden gerealiseerd. Maar in sommige situaties is verdere aanpassing voor de leerling zelf of voor de medeleerlingen ook in professionele zin niet meer acceptabel.

Dan volgt een procedure, waarin een verwijzing naar speciaal onderwijs wordt gerealiseerd.

 

Vormen van speciaal onderwijs:

Het speciaal onderwijs kent vier vormen:

- cluster 1: voor kinderen met ernstige visuele beperkingen (blind of slechtziend)
- cluster 2: voor kinderen met ernstige communicatieve beperkingen (doof, slechthorend of een forse achterstand in de spraak- of taalontwikkeling)
- cluster 3: kinderen met een ernstige fysieke en/of verstandelijke beperking
- cluster 4: kinderen met ernstige gedragsproblemen

Binnen de regio Almelo hebben we vooral te maken met de volgende scholen:
- cluster 2: Huizingschool (Enschede)
- cluster 3: Herdescheeschool (Almelo) en Bosschool (Ommen) (ernstige verstandelijke beperkingen), Roessingh (Enschede) (ernstige fysieke beperkingen of combinaties met verstandelijke beperkingen), Schuttes Bosschool (Enschede) (chronisch zieke kinderen)
- cluster 4: Wissel (Almelo) en Mozaiek (Almelo), Elimschool (Hellendoorn), Rietpluim (Almelo), Klein Borculo (Borculo), Bouwsteen (Hengelo)

Binnen cluster 1 is er een landelijk netwerk.

 

Procedure:

Plaatsing binnen cluster 1 en 2 gebeurt via rechtstreekse aanmelding bij deze scholen.

Plaatsing binnen cluster 3 en 4 gebeurt via een apart traject. Daarin wordt gekeken of het echt noodzakelijk is dat het kind een leerling wordt binnen cluster 3 of 4.

Ouders melden aan voor dit traject. In eerste instantie gebeurt dit via de coordinator van onze afdeling, Ineke ter Haar (i.terhaar@opoa.nl).